Trening Uważności dla pracowników medycznych

Trening dla służby zdrowia to 8-tygodniowy trening MBCT-FP – Finding Peace in a Frantic World (“Znajdowanie spokoju”), który został wzbogacony o refleksję uczestników  na temat relacji z pacjentem.  Na każdym spotkaniu pytamy siebie: “Jak ta sesja może wspierać moją relację z pacjentami oraz moje zdrowie psychiczne?”

Lekarze, dentyści, opiekunowie osób niepełnosprawnych, psycholodzy, psychoterapeuci, pielęgniarki, ratownicy, fizjoterapeuci to wyjątkowa grupa zawodowa, gdyż będąca w ciągłym kontakcie z osobami cierpiącymi, chorymi, wymagającymi opieki. Ich praca to nie zwykły etat, to służba. Z jednej strony kompetentna wiedza, a z drugiej ciągła uprzejmość, życzliwość i współczucie. 
Niestety jest to grupa najbardziej narażona na wypalenie i wyczerpanie. 

Jak można temu zapobiec?

Badania kliniczne dowodzą skuteczności treningów uważności opartych na terapii poznawczo-zachowawczej w radzeniu sobie w sytuacjach stresujących i trudnych oraz w podnoszeniu poziomu zadowolenia z życia, i pozytywnym wpływie na zdrowie psychiczne.

Intencjonalne i w pełni świadome powroty do TERAZ, czyli obecnej chwili, pozwalają nam zauważać jak doświadczam tej chwili, i dokonać wyboru jak odpowiedzieć na to doświadczenie.

W czasie treningu rozwijamy takie postawy jak: życzliwość, wyrozumiałość, współczucie, zaciekawienie, nieocenianie względem samych siebie jak i względem drugiej osoby. Rozwijamy empatię jednocześnie ucząc się, jak najlepiej zaopiekować się samym sobą.

Zapobiegaj wyczerpaniu i wypaleniu zawodowemu zanim będzie za późno.