„Głównym uzasadnieniem biznesowym dla medytacji jest to, że jeśli jesteś w pełni obecny w pracy, będziesz bardziej skuteczny jako lider, będziesz podejmował lepsze decyzje i lepiej współpracował z innymi ludźmi”.

Uważność to prosta i skuteczna praktyka szkolenia naszej uwagi, która okazała się bardzo skuteczna w zmniejszaniu stresu i niepokoju, a także która zapewnia szeroki zakres korzyści dla pracowników.

Szkolenia mindfulness dla firm to inwestycja w obniżenie kosztów opieki zdrowotnej i absencji związanej ze stresem, a także poprawę retencji, satysfakcji i ogólnego zaangażowania pracowników.

Szeroko zakrojone badania wykazały, że poprzez trening uważności ludzie uczą się proaktywnie zarządzać swoim stanem umysłu, z konkretnymi korzyściami biznesowymi:

Zmniejszone koszty absencji i rotacji personelu

Zwiększona koncentracja, pamięć i umiejętności uczenia się.

Zwiększona produktywność

Większa satysfakcja z pracy

Lepsze relacje pracodawca/pracownik i klient

Większa odporność i radzenie z negatywnymi stanami psychicznymi

Większa świadomość myśli i przekonań 

Większa zdolność do oceny potencjału 

“Opiekuj się ludźmi, a wtedy będą się opiekować twoim biznesem.”

Trening uważności w biznesie można realizować na trzy sposoby:

Wstęp do Mindfulness

Jednym z najlepszych sposobów na rozpoczęcie przygody z uważnością jest szkolenie “Wstęp do Mindfulness”, które zapewni uczestnikom lepsze zrozumienie tego, czym jest uważność, jej historii i korzyści jako praktyki dla zdrowia i dobrego samopoczucia oraz tego, jak mogą nauczyć się ją praktykować.

Poza częścią informacyjną, sesja będzie również empiryczna i będzie zawierać kilka podstawowych praktyk i wskazówek dotyczących uważności, z których uczestnicy mogą zacząć korzystać poza sesją.

Ten rodzaj sesji można dostosować pod względem długości i formatu. To świetny sposób na motywowanie zespołów do samodzielnego uczenia się więcej na temat uważności.  Po tej sesji, uczestnicy mogą się zdecydować na wzięcie udziału w dłuższym treningu uważności.

Szkolenie to zazwyczaj ma miejsce w waszej firmie lub online, jeśli jest to łatwiejsze dla wszystkich pracownikow.

Sesja trwa min. 3 godziny.

MBCT-FP ZNAJDOWANIE SPOKOJU

Zainwestuj w umiejętności swojego zespołu dzięki kursowi uważności, który trwa kilka tygodni.

Sesje mają na celu promowanie progresywnego rozwoju umiejętności uważności i spowodowanie trwałych zmian w poszczególnych uczestnikach oraz w kulturze organizacji biznesu.

Sesje badają podstawowe zasady uważności poprzez połączenie prowadzonych praktyk medytacyjnych i dyskusję na temat praktycznych zastosowań uważności w życiu codziennym i miejscu pracy.

W trakcie treningu będziemy badać przestrzeń uważności, zarówno prywatną jak i tą związaną z wykonywaną pracą.

Szkolenie to opiera się na MBCT – Finding Peace in a Fantastic World i może być przeprowadzone w sześciu 2-godzinnych sesjach lub ośmiu 1.5-godzinnych.

Zazwyczaj trening jest prowadzony online na platformie zoom.

TRENING MINDFULNESS SZYTY NA MIERĘ

Uważność ma znaczenie. Umiejętność bycia obecnym i uważnym — celowego skupienia się bez wydawania osądów — to umiejętność XXI wieku. Firmy z uważnymi zespołami są lepiej przygotowane do konkurowania w dzisiejszym, ciągle zmieniającym się środowisku.

W dzisiejszych czasach zdolność do zachowania spokoju i szybkiego dostosowywania się do zmieniających się okoliczności z otwartym umysłem jest i nadal będzie stanowić przewagę konkurencyjną. Co więcej, świadome miejsce pracy może być potężnym narzędziem do celów rekrutacyjnych. Podobnie, zwiększenie uważności w pracy może prowadzić do wyższego poziomu zaangażowania w pracy i większego zaangażowania, ostatecznie zmniejszając kosztowną rotację.

Trening ten będzie dopasowany do potrzeb twojego biznesu. Obejmuje indywidualny trening uważności pracowników oraz warsztaty dla poszczególnych zespołów, aby nie tylko usprawnić funkcjonowanie twojej firmy, ale aby każdy mógł zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie.